logo
logo bip
(484) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie rozważenia możliwości zlecenia opracowania aktualnych planów dla wszystkich miejscowości gminy Mosina i wydania takiego opracowania jako wkładki do "Biuletynu Mosińskiego"