logo
logo bip
(532) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie ustawienia koszy na śmieci; umycie mogiły rozstrzelanych; wykoszenie poboczy przy zbiorniku na ul. Wodnej.