logo
logo bip
(564) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie odpowiedzi MK.003.158.2016 APR dotyczącej wyrównania i utwardzenia drogi w Czapurach.