logo
logo bip
(584) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zwrócenia się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o uzyskanie informacji, czy na ul. Strzeleckiej można zamontować progi zwalniające.