logo
logo bip
(654) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie remontu budynku przy ul. Mickiewicza 1 oraz wykazu mieszkań pozostających w zasobach Gminy Mosina.