logo
logo bip
(668) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie oczyszczenia studzienki kanalizacyjnej obok przejścia dla pieszych na ul. Piotra Mocka.