logo
logo bip
(719) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie przyczep reklamowych parkujących w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.