logo
logo bip
(724) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie naprawy kosza na śmieci; wkopania słupka na skwerze przy ul. Zieleniec; wymiany znaku zakazu wjazdu z płyty targowiska na ul. Farbiarską.