logo
logo bip
(727) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie naprawienia tablicy informacyjnej znajdującej się przy ul. Matejki oraz wkopania słupków odblaskowych przy ul. Krotowskiego.