logo
logo bip
(752) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia umowy na opracowanie nowej strony internetowej Gminy Mosina oraz faktury za wykonanie tego zlecenia.