logo
logo bip
(754) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie naprawy chodnika przy ul. Krotowskiego oraz naprawy oświetlenia przy parkingu Tesco.