logo
logo bip
(773) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie wyrównania ul. Prezydialnej w Rogalinie, dosypania tłucznia oraz postawienia słupków przy posesji nr 12.