logo
logo bip
(79) Wnioski radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie uściślenia informacji w sprawozdaniu Straży Miejskiej za rok 2014 i udostępnienia sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w marcu 2015.