logo
logo bip
(843) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie ponownego zadysponowania strażników miejskich do pełnienia cyklicznego dyżuru przy przejściach dla pieszych w rejonie drogi wojewódzkiej 431 i ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie