logo
logo bip
(850) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie ponownego zamontowania bariery na kładce przy kościele oraz umycia mogiły rozstrzelanych.