logo
logo bip
(910) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie oczyszczenia chodnika oraz wyprofilowania podejścia na chodnik przy ul. T. Ślusarskiego.