logo
logo bip
(916) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udzielenia informacji dotyczących działki o numerze ewidencyjnym 2699/10 obręb Mosina.