logo
logo bip
(962) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie technologii budowy oraz sposobu weryfikacji poprawności wykonania robót i zgodności z projektem boiska wielofunkcyjnego w Mieczewie.