logo
logo bip
(978) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia/opracowania planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.