logo
logo bip
(991) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wpływów z wynajmu świetlic wiejskich.