logo
logo bip
(106) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie opieki wytchnieniowej nad osobami niepełnosprawnymi