logo
logo bip
(110) Zapytanie radnej Jolanty Szymczak w sprawie lokali komunalnych i socjalnych należących do Gminy Mosina oraz ich najemców