logo
logo bip
(123) Zapytanie radnego Andrzeja Raźnego w sprawie rozbiórki budynku dawnego sklepu zlokalizowanego przy ul. Krosińskiej w Mosinie oraz uporządkowania terenu działki.