logo
logo bip
(164) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur dotycząca wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Mosina na kolejne lata oraz aktualizacji projektu uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina