logo
logo bip
(43) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w spawie przystąpienia do opracowania mpzp w rejonie pomiędzy Kanałem Mosińskim, ul. Piaskową, ul. Strzelecką i działką nr 2688/3 obręb Mosina.