logo
logo bip
Oświadczenia majątkowe prezentujemy w plikach PDF - ich odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader.
 
Oświadczenia majątkowe złożone wg stanu na koniec 2016 r.:

       (Oświadczenia zostaną opublikowane po ich złożeniu)


Uzupełnienie - oświadczenia składane w związku ze zmianami kadrowymi w ciągu 2016 r.: