logo
logo bip
Pożytek publiczny
Zarządzenie nr FB.00501.373.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
w 2017 r.

treść zarządzenia
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (20/12/2016 12:48:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (20/12/2016 12:57:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (20/12/2016 12:57:19)