logo
logo bip
Pożytek publiczny

W oparciu o art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 z póź.zm.), Burmistrz Gminy Mosina, uznał za celowe realizację zadania publicznego z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży - „Młodzieżowe wygibasy",  wykonywanego  przez Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko. Powyższa oferta ma charakter lokalny gdyż kierowana jest dla mieszkańców Gminy Mosina i służy realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 19a ust 4 w/w ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Oferta wraz z załącznikami

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (01/10/2013 12:57:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (01/10/2013 15:03:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/10/2013 15:03:10)