logo
logo bip
Pożytek publiczny

UZNANIE CELOWOŚCI
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

W oparciu o art. 19 a ustawy z dnia 245 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) oraz w związku ze złożoną przez Caritas Poznańską ofertą realizacji zadania publicznego „Kultura lekiem na zaburzenia komunikacji językowej", Burmistrz Gminy Mosina uznaje celowość realizacji w/w zdania.  

Powyższa oferta skierowana do dzieci najmłodszych ma na celu niwelację zaburzeń komunikacji językowej . Złożona propozycja stanowi innowacyjną formę prowadzenia zajęć, które poszerzą wiedzę z zakresu kultury i sztuki a także przyczynia się do wzmacniania poczucia własnej wartości u dzieci.

Jednocześnie informuję, iż każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Mosina oraz od wywieszenia oferty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie może zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (10/10/2013 21:38:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (11/10/2013 00:35:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (10/10/2013 21:38:52)