logo
logo bip
Pożytek publiczny

W oparciu o art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118) oraz w związku ze złożoną przez Stowarzyszenie Ambitio ofertą realizacji zadania publicznego „Cykl warsztatów z rękodzieła z konkursami – kultura poprzez tradycję”, Burmistrz Gminy Mosina uznaje celowość realizacji w/w zdania.  

Powyższa oferta skierowana jest do dzieci i ma ma na celu przede wszystkim kultywowanie lokalnych tradycji świątecznych. Złożona propozycja stanowi innowacyjną formę prowadzenia zajęć, które poszerzą wiedzę z zakresu kultury i sztuki a tradycji bożonarodzeniowych.


Jednocześnie informuję, iż każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Mosina oraz od wywieszenia oferty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie może zgłaszać uwagi dotyczące oferty.plik do pobrania
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Lubowicka (07/11/2014 14:39:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/11/2014 14:28:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (14/11/2014 14:28:41)