logo
logo bip
Pożytek publiczny
OGŁOSZENIE
 
W oparciu o art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1118 z póź. zm.), Burmistrz Gminy Mosina, uznał za celowe realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej- „X Jubileuszowy Powiatowy Turniej Rzeźbiarski w Mosinie",  wykonywanego  przez Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe.  Powyższa oferta ma charakter lokalny gdyż kierowana jest dla mieszkańców Gminy Mosina i służy realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 19a ust 4 w/w ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (28/04/2015 14:35:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (29/04/2015 12:31:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Waligórska (28/04/2015 14:35:48)