logo
logo bip
Zarządzenie nr FB.00501.175.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 grudnia 2018 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne
realizowane w 2019 r.

treść zarządzenia