logo
logo bip
Statut gminy

Podczas LXXIV sesji, która odbyła się 27 września 2018 r. Rada Miejska w Mosinie uchwaliła nowy Statut Gminy Mosina:

W dniu 3 grudnia 2013 r. Rada Miejska w Mosinie uchwaliła nowy Statut Gminy Mosina.

(Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr KN-I.4131.1.2.2014.8 z dnia 8.01.2014 r. orzekł nieważność § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Mosina oraz jego § 17 ust. 1 w zakresie wyrazów "i jest jej reprezentantem")

Zmiana uchwały:

Uchwała nr XLIV/478/17 z 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina.pdf


Pełny tekst Statutu Gminy Mosina z 2003 r. (wraz z załącznikami):

(Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.II - 8. 0911/      /2003 z dnia 27.11.2003 r. orzekł nieważność Statutu Gminy Mosina w części obejmującej treść przepisów § 18, § 29 i przepisu § 65 ust. 2)

Załączniki:

  1. Gmina Mosina.jpg
  2. Wykaz jednostek pomocniczych.pdf
  3. Wykaz jednostek organizacyjnych.pdf
  4. Herb Gminy Mosina.jpg
  5. Flaga Gminy Mosina.jpg

 Zmiany:Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (05/02/2014 14:29:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (21/04/2010 13:22:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (29/10/2018 14:00:28)