logo
logo bip
V Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 23.01.2003

Uchwała nr V/46/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 23 stycznia 2003 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się "Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2003", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady i Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: admin admin
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (03/07/2003 14:44:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/11/2008 14:41:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (16/11/2018 12:51:09)