logo
logo bip
XXIV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.04.2004
 
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Gminy Mosina z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2003 udziela się - na wniosek Komisji Rewizyjnej, zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina z tego tytułu.
 
 
§ 2.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2003 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
§ 4.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2003 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (17/05/2004 16:00:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 11:21:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (05/12/2018 13:50:36)