logo
logo bip
XLII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 26.03.2009

UCHWAŁA NR XLII/285/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 marca 2009 r.

 

w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 4895), zmienionego uchwałą nr XXI/107/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 3943) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.  Ze składu Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej odwołuje się radnego Mariana Jabłońskiego.

2.  W skład Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego powołuje się radnego Mariana Jabłońskiego.

 

 

§ 2.

 

1.  Załącznik do niniejszej uchwały przedstawia aktualny skład komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

2.  Traci moc obowiązującą załącznik do uchwały nr XLI/277/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały nr XLII/285/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 marca 2009 r.

 

 

        I.         Komisja Budżetu i Finansów

1.         Dymalski Leszek

2.         Falbierski Jerzy

3.         Jabłoński Marian

4.         Klemens Marek

5.         Krause Maria

6.         Kunaj Marian

7.         Mania Wiesława

8.         Marciniak Jan

9.         Mikołajczak Stanisław

10.     Przybył Paweł

11.     Rybicki Ryszard

12.     Szczygieł-Nowak Krystyna

13.     Twardowska Małgorzata

14.     Waligórski Waldemar

15.     Wiązek Waldemar

16.     Żak Tomasz

 

II.      Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa

1.         Falbierski Jerzy

2.         Kleiber Kordian

3.         Kunaj Marian

4.         Mikołajczak Stanisław

5.         Szeszuła Jacek

6.         Waligórski Waldemar

7.         Wiązek Waldemar

 

       III.   Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

1.         Białas Danuta

2.         Czaińska Barbara

3.         Mania Wiesława

4.         Marciniak Jan

5.         Przybył Paweł

6.         Szeszuła Jacek

7.         Żak Tomasz

 

       IV.    Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

1.         Czaińska Barbara

2.         Karliński Antoni

3.         Mania Wiesława

4.         Szczygieł-Nowak Krystyna

 

       V.       Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

1.         Dymalski Leszek

2.         Jabłoński Marian

3.         Karliński Antoni

4.         Kleiber Kordian

5.         Klemens Marek

6.         Krause Maria

7.         Kunaj Marian

8.         Marciniak Jan

9.         Mikołajczak Stanisław

10.     Rybicki Ryszard

11.     Waligórski Waldemar

12.     Wiązek Waldemar

13.     Żak Tomasz

 

VI.    Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

1.         Dymalski Leszek

2.         Falbierski Jerzy

3.         Karliński Antoni

4.         Kleiber Kordian

5.         Rybicki Ryszard

 

       VII. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej

1.         Białas Danuta

2.         Czaińska Barbara

3.         Przybył Paweł

4.         Szeszuła Jacek

5.         Twardowska Małgorzata

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (08/04/2009 14:01:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (16/04/2009 09:31:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (29/10/2018 12:00:56)