logo
logo bip
Uchwała Nr VII/47/19 w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy