logo
logo bip
Zasady przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób załatwiania spraw i udzielania informacji

 

- osobiście

Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki przy ul. Strzeleckiej 1A, 62-050 Mosina, w godzinach: poniedziałek od 900 -1700, w pozostałe dni od 700 do 1500.

 

- pisemnie

Sprawy można również załatwić w drodze pisemnej przesyłając pismo na adres siedziby Spółki, bądź składając je w siedzibie Spółki w godzinach wskazanych powyżej.

 

- telefonicznie

Tel. 61 8192080

Fax 61 8192080

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Adam Ejchorst
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Adam Ejchorst (07/07/2011 09:32:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (07/07/2011 14:35:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Adam Ejchorst (07/07/2011 09:32:17)