logo
logo bip
Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,

2. Rada Nadzorcza,

3. Zarząd.

 
Zgromadzenie Wspólników

Właścicielem Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest Gmina Mosina posiadająca 100% udziałów. Właściciela Spółki reprezentuje Burmistrz Gminy Mosina.

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący – Zygmunt Kmiecik

Wiceprzewodniczący – Iwona Pietrzak

Sekretarz – Iwona Stasiak – Sroka

 

Zarząd
Prezes Zarządu – Adam Ejchorst
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Adam Ejchorst
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Adam Ejchorst (07/07/2011 09:06:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (07/07/2011 14:35:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Adam Ejchorst (07/07/2011 09:39:25)