logo
logo bip
Podstawy prawne działania

Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie działa na podstawie:

1.      Ustawy z dnia 15.09.2000r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),

2.      Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236),

3.      Ustawy z dnia 26.10.1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.),

4.      Ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.),

5.      Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

6.     Zapisów Aktu założycielskiego Spółki pod firmą: „Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie – tekst jednolity.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Adam Ejchorst
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Adam Ejchorst (07/07/2011 08:46:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (07/07/2011 09:04:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Adam Ejchorst (07/07/2011 08:46:44)