logo
logo bip
Organy oraz osoby sprawujące funkcje
Skład Zarząd:
  1. Prezes  Zarządu- Andrzej Strażyński

  2. Wiceprezes Zarządu - Beata Nowak


 
Skład Rady Nadzorczej:
  1. Iwona Stasiak-Sroka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

  2. Anna Czubińska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,

  3. Elżbieta Napierała- Kęsy - Sekretarz Rady Nadzorczej.