logo
logo bip
Podstawy prawne działania
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie działa na podstawie:
  1. Uchwała Nr XXXVII/328/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego, działającej pod firmą "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie".

  2. Akt założycielski, sporządzony Karolinę Walkiewicz - Kuraś, Notariusza w Poznaniu, Repozytorium A numer 2.490/2016.