logo
logo bip
Usprawnienia dla niepełnosprawnych
 
KOMUNIKAT
 
Osoby niepełnosprawne przebywające w Urzędzie Miejskim w Mosinie w celu załatwienia spraw przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta, które znajdujące się na parterze budynku.
W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);
W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. prawa, organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo - migowego) lub SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniemych) przez osoby przybrane.
Urząd Miejski w Mosinie, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą (wyjątkiem są sytuacje nagłe). Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji podanych w niniejszym komunikacie.
 
Udogodnienia architektoniczne:
  
W budynku Urzędu Miejskiego znajdują się następujące udogodnienia dla osób z dysfunkcją narządów ruchu:
  • podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wjazd bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta;
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku;
  • wyznaczone miejsce parkingowe znajdujące się na ul. Wąskiej.
 
Dostępne środki komunikacji :
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (05/04/2012 23:25:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (05/04/2012 23:25:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (04/01/2017 22:16:25)