logo
logo bip

13. Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Mosina - etap I - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego         w Pecnej (stacja Iłówiec) w formule „zaprojektuj i wybuduj"Brak informacji.