logo
logo bip

14. Budowa oświetleń drogowych z oprawami LED na terenie  Gminy Mosina - cz. I

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (10/07/2018 13:20:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (10/07/2018 13:21:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (10/07/2018 13:21:03)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (08/06/2018 13:01:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (08/06/2018 13:35:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (08/06/2018 13:35:02)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (24/05/2018 14:21:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (24/05/2018 14:27:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (24/05/2018 14:27:55)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Wzór umowy

Część nr 1 (Zadanie nr 1)
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót                                        
Załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 10 do SIWZ - Dokumentacja projektowa           
Załącznik nr 10.1. do SIWZ - Parametry techniczne oprawy

Część nr 2 (Zadanie nr 2)
Załącznik nr 8a do SIWZ - Przedmiar robót                                        
Załącznik nr 9a do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 10a do SIWZ - Dokumentacja projektowa           
Załącznik nr 11a do SIWZ - Pismo ws. zmiany opraw

Część nr 3 (Zadanie nr 3)
Załącznik nr 8b do SIWZ - Przedmiar robót                                        
Załącznik nr 9b do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 10b do SIWZ - Dokumentacja projektowa           

Część nr 4 (Zadanie nr 4)
Załącznik nr 8c do SIWZ - Przedmiar robót                                        
Załącznik nr 9c do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 10c do SIWZ - Dokumentacja projektowa           

Część nr 5 (Zadanie nr 5)
Załącznik nr 8d do SIWZ - Przedmiar robót                                        
Załącznik nr 9d do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 10d do SIWZ - Dokumentacja projektowa           

Część nr 6 (Zadanie nr 6)
Załącznik nr 8e do SIWZ - Przedmiar robót                                        
Załącznik nr 9e do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 10e do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Część nr 7 (Zadanie nr 7)
Załącznik nr 8f do SIWZ - Przedmiar robót                                        
Załącznik nr 9f do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 10f do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Część nr 8 (Zadanie nr 8)
Załącznik nr 8g do SIWZ - Przedmiar robót                                        
Załącznik nr 9g do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 10g do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Część nr 9 (Zadanie nr 9)
Załącznik nr 8h do SIWZ - Przedmiar robót                                        
Załącznik nr 9h do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 10h do SIWZ - Dokumentacja projektowa



Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (08/05/2018 13:47:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (09/05/2018 11:43:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (09/05/2018 11:43:22)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (08/05/2018 13:00:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (09/05/2018 11:42:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (09/05/2018 11:42:36)