logo
logo bip
Wyniki przetargów

OPS-OR.252.1.2013.LSW                                                                                    Mosina, 25.11.2013 r.

  

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podst. art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Firmę „Gwarant" - Tomczyk sp. jawna

ul. Rynek 3A

67-200 Głogów

 

Uzasadnieniem wyboru w/wym. wykonawcy jest okoliczność, że złożona przez niego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny ofert (cena -100%).

Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy, uzyskując poniższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

(łączna ilość punktów)

 

1.

 

Polski Czerwony Krzyż

Wielkopolski Oddział Okręgowy

w Poznaniu

ul. Górna Wilda 99 A-B

61-563 Poznań

 

 

98,47

 

2.

 

TELEMEDICA S.C.

Zagruszany 52

16-060 Zabłudów

 

 

 

98,17

 

 

3.

 

Firma „Gwarant" - Tomczyk sp. jawna

ul. Rynek 3A

67-200 Głogów

 

 

100,00

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Wieczorek (25/11/2013 11:21:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (25/11/2013 11:25:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (25/11/2013 11:25:49)