logo
logo bip


Mosina 10.06.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

W związku z realizacją Projektu pn. "Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Podaję informację o wyborze oferty na zadanie pt.: Zakup wyposażenia do przedszkola w Pecnej "Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina".

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Gruszczyńska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (11/06/2015 11:15:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (11/06/2015 11:19:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/02/2016 12:05:35)


Mosina 11.05.2015 r.   
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
W związku z realizacją Projektu pn. "Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina"  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
 
Podaję informację o wyborze oferty na zadanie pt.: Zakup usługi: organizacja festynu rodzinnego dla dzieci przedszkolnych i rodziców - "Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina".
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Gruszczyńska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/05/2015 10:44:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/05/2015 10:52:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/02/2016 12:05:15)
 
                                                                                                                        
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
W związku z realizacją Projektu pn. "Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina"  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
 
Podaję informację o wyborze oferty na zadanie pt.: Zakup usług edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych "Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina".
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Lewandowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (12/05/2015 10:08:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/05/2015 10:17:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/02/2016 12:05:06)
 
                                                                                                                        
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
W związku z realizacją Projektu pn. "Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina"  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
 
Podaję informację o wyborze oferty na zadanie pt.: Zakup usług edukacyjnych: warsztaty dla nauczycieli "Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina".
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Lewandowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (12/05/2015 10:08:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/05/2015 10:15:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/02/2016 12:03:06)


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
W związku z realizacją Projektu pn. "Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Podaję informację o wyborze oferty na zadanie pt.: Posiłki dla dzieci - catering dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Pecnej - „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina"

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Lewandowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (16/04/2015 09:22:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (16/04/2015 09:32:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/02/2016 11:57:30)INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

W związku z realizacją Projektu pn. "Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Podaję informacje o wyborze oferty na: wykonanie usługi transportowej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Lewandowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (16/04/2015 09:22:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (16/04/2015 09:29:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/02/2016 11:57:20)

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

W związku z realizacją Projektu dofinansowanego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina " z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa:    Społeczeństwo informacyjne - zwiększanieinnowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion.

  Podaję informację o wyborze oferty na:

Ubezpieczenie sprzętu informatycznego zakupionego w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina"


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Lewandowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (26/02/2015 22:04:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/02/2015 22:07:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/02/2016 11:56:02)


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
W związku z realizacją Projektu dofinansowanego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina " z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elnclusion.

Podaję informację o wyborze oferty:

Szkolenia informatyczne dla 200 Beneficjentów projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" oraz konfigurację sprzętu komputerowego dla 200 beneficjentów oraz 5 szkół.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Lewandowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (26/02/2015 21:55:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/02/2015 22:03:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/02/2016 11:55:53)

Informacja o wyborze wykonawcy dla zadania: Dostawa materiałów i gadżetów promocyjnych dla projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina"

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Lewandowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (03/10/2014 19:00:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (03/10/2014 19:00:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/02/2016 11:55:08)

Informacja o wyborze Wykonawcy dla zadania: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" –usługi przeprowadzenia analizy wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Mosina”

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Lewandowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (20/05/2014 12:35:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (20/05/2014 12:35:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/02/2016 11:54:15)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (14/11/2013 13:22:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/11/2013 13:57:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/02/2016 11:52:50)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (09/10/2013 13:05:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (09/10/2013 13:11:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/02/2016 11:52:10)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (02/10/2013 14:45:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/10/2013 14:52:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/02/2016 11:51:55)

                                                                                                                      Mosina,20.08.2013

   

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy dla zadania: 

 „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina"

Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, OŚ IV Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju LEADER

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę nr 6,

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „APIS" J. Oziębło

Która zaoferowała cenę:

17 782,00 zł netto

21 871,86 zł brutto

 

 W postępowaniu wzięli udział następujący Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

1

F.H SYSTEM Krzysztof Milczek

Ul. Wyspiańskiego 30a,

33-300 Nowy Sącz

30 813,00 zł netto

37 899,99 zł brutto

2

CROQUET Spółka Cywilna Andrzej Cieślawski, Adam Wronecki

Szczodre, ul. Trzebnicka

81, 55-095 Mirków

21 028,40 zł netto

25 864,93 zł brutto

3

HYDRO -WIELKOPOLSKA B. Przepióra PLACE ZABAW

Ul. Farbiarska 28,

62-050 Mosina

23 660,00 zł netto

29 101,80 zł brutto

4

Biuro Regionalne Jordan Jolanta Pędzisz

Ul. Szymanowskiego 15/3

87-100 Toruń

20 509,00 zł netto

25 226,07 zł brutto

5

FIOR spółka z o.o.

 

 

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Ul. Odkrywców 1-3/5 53-212 Wrocław

 

Ul. Robotnicza 13,

55-040 Kobierzyce

28 070,14 zł netto

34 526,27 zł brutto

6.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „APIS" J. Oziębło

 

ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław

17 782,00 zł netto

21 871,86 zł brutto

 

7.

SATERNUS DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL. Nowa 32

41-500 Chorzów

36 096,00 zł netto

44 398,08 zł brutto

8.

„MAJA" Ewelina Piotrowska

ul. Kopernika 10,

07-320 Małkinia Górna

21 560,98 zł netto

26 520,00 zł brutto

9.

„ASTRUS" Rafał Nagrabecki

Ul. Orla 13A/4

75-727 Koszalin

31 530,00 zł netto

38 781,90 zł brutto

10.

 

MAGIC GARDEN Daniel Gacek

Ul. Mieleńska 27,

88-170 Pakość

30 810,00 zł netto

37 896,30 zł brutto

11.

MEVIUS s.c. Wojciech Zdeb, Mateusz Cichowski

Majdan Brzezicki 42,

21-050 Piaski

21 860,00 zł netto

26 887,80 zł brutto

12.

FreeKids s.c.

A.  Gąsiorek, Z. Andruszewski

Trzęsowice 32,

55-106 Zawonia

22 473,00 zł netto

27 641,79 zł brutto

 

Informacja o wyborze oferty (pdf)

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (21/08/2013 13:49:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/08/2013 13:50:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/02/2016 11:51:45)