logo
logo bip

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

W związku z realizacją Projektu dofinansowanego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina " z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa:    Społeczeństwo informacyjne - zwiększanieinnowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion.

  Podaję informację o wyborze oferty na:

Ubezpieczenie sprzętu informatycznego zakupionego w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina"


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Katarzyna Lewandowska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (26/02/2015 22:04:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/02/2015 22:07:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/02/2016 11:56:02)