logo
logo bip
 
                                                                                                                        
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
W związku z realizacją Projektu pn. "Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina"  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
 
Podaję informację o wyborze oferty na zadanie pt.: Zakup usług edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych "Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina".
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Katarzyna Lewandowska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (12/05/2015 10:08:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/05/2015 10:17:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/02/2016 12:05:06)