Jesteś tutaj:   

Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania

 Podstawy prawne działania:

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późń. zm.)
  • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
  • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.  z 2012 r., poz. 406)
  • Statut Mosińskiego Ośrodka Kultury - pobierz  
  • Mosiński Ośrodek Kultury wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Mosina - księga rejestrowa nr 1.